گاوصندوق ایگل سیف هتلی :

که تقریبا کوچکترین نمونه ی این برند کره ای محسوب میشود و با دو کد YES-020 و YES-015 شناخته میشود.

ابعاد کوچک و البته کیفیت و امنیتی فرای نمونه های هتلی مرسوم که از برندهای سطح پایین چینی به ایران وارد میشوند.

در ادامه باید در نظر داشت که این برندها توسط بازرگانان ایرانی انتخاب میشوند.

و در کشور چین با توجه به پیشرفت فوق العاده تکنولوژی در حال حاضر برندهای مطرحی مثل Safe Well فعالیت دارند.

گاوصندوق ایگل سیف هتلی

نمونه های سیف باکس هتلی