اثر انگشتی دیجیتالی | گاوصندوق ایگل Eagle | گاو صندوق کاوه| لوسل Lucell

اثر انگشتی دیجیتالی آپشنی که در چند سال اخیر با رشد تکنولوژی بصورت گسترده

در صنایع امنیتی بکار میرود .

 

 

برای دیدن یکی از نمونه های گاوصندوق اثر انگشتی با امنیت بالا کلیک کنید :

 

[button color=”blue” size=”medium” link=”https://safebox.center/product/%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%84-1%DB%B0%DB%B0%DB%B0-rw/” icon=”” target=”true”]https://safebox.center/product/%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%84-1%DB%B0%DB%B0%DB%B0-rw/[/button]