دیجیتالی | گاوصندوق کاوه | گاوصندوق ایگل Eagle | گاو صندوق لوسل Lucell

دیجیتالی یا مکانیگی ؟ هنوز هم رمزهای مکانیکی در صورت استفاده

از حالت سه رمز از امنیت بسیار بالایی برخوردار هستند ولی

رمزهای دیجیتالی هم هستند که بخاطر نوع فناوری بسیار سخت بتوان

از فیلترهای امنیتیشان عبور کرد .

 

 

دیجیتالی

گاوصندوق رمزی ایگل | گاوصندوق خانگی دیجیتالی | گاوصندوق ارزان رمزی

 

 

و رمز دیجیتالی :

 

دیجیتالی

گاوصندوق اثر انگشتی | گاوصندوق ارزان | گاو صندوق خرم | ایگل سیف باکس