سیف باکس هتلی | گاوصندوق کاوه | گاو صندوق ایگل سیف Eagle Safes

سیف باکس هتلی از ابعاد حدود بیست سانتی متر ساخته و با حداقل ایمنی

به جهت نگهداری موقت از اوراق و نه اشیای ارزشمند در نظر گرفته میشود .

 

سیف باکس هتلی

گاوصندوق خانگی ارزان | گاوصندوق ایگل Eagle | گاو صندوق کاوه

 

گالری سیف باکس هتلی رو از اینجا ببینید :

 

 [button color=”orange” size=”medium” link=”https://safebox.center/product-category/%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C/%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3-safe-box-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-rustic/” icon=”” target=”true”]سیف باکس های هتلی[/button]